Соода каттоо жөнүндө күбөлүк

Соода каттоодон ёткёртългёндъгъ б
Соода каттоо жөнүндө күбөлүк

Бизге билдирүүңүздү жөнөтүңүз:

бул жерден кат жазып, аны бизге жөнөтүп