Tovar belgisi ro'yxatdan o'tkazish guvohnoma

Tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish guvohnoma b
Tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish guvohnoma