isitifiketi yokubhaliswa kophawu

Uphawu Isitifiketi sokubhaliswa b
Uphawu Isitifiketi sokubhaliswa