The company's main products include not only Changshan Beiming self-produced yarn and grey fabric, but also functional fabrics such as leisure elastic fabrics, work clothes fabrics, medical care fabrics, military fabrics, high count and high density, new fiber home textile fabrics, clothing and home textiles, and various other products.

about
HENGHE

Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co. ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 1998 թվականի դեկտեմբերից: Տեքստիլ արդյունաբերության մեջ 60 տարվա փորձով Չանգշանը մեծ առավելություն ունի տեքստիլի R&D, դիզայնի և արտադրության ոլորտում: Մինչ այժմ Չագնշանի տեքստիլ բիզնեսն ունի երկու արտադրական բազա՝ 5054 աշխատողներով և զբաղեցնում է 1,400,000 քմ տարածք։ Տեքստիլային բիզնեսը հագեցած է 450000 լիսեռներով և 1000 օդային ջուլհակներով (ներառում է ժակարդից պատրաստված 40 հավաքածու): Չանշանի տնային փորձարկման լաբորատորիան որակավորվել է Չինաստանի գիտության և տեխնոլոգիայի նախարարության, Չինաստանի մաքսային գլխավոր վարչության, ազգային զարգացման և բարեփոխումների հանձնաժողովի և համապատասխանության գնահատման Չինաստանի հավատարմագրման ազգային ծառայության կողմից:

we’ll ensure you always get
best results.

 • Company strength

  At present, the company's products involve functional fabrics such as yarn, grey fabric, casual and elastic fabrics, workwear fabrics, medical fabrics, military fabrics, high count and high density, new fiber home textile fabrics, clothing and home textiles, and various other products. In order to further develop and expand the domestic and foreign markets, in addition to conventional raw materials such as cotton, polyester, nylon, Tencel, Bamboo textile, Modal, etc., a series of market leading raw materials such as cashmere, wool, linen, silk, aramid, acrylic, instrument fiber, copper ion, etc. are gradually infiltrated in the selection of raw materials.

 • Product

  At present, the company's products involve functional fabrics such as yarn, grey fabric, casual and elastic fabrics, workwear fabrics, medical fabrics, military fabrics, high count and high density, new fiber home textile fabrics, clothing and home textiles, and various other products. In order to further develop and expand the domestic and foreign markets, in addition to conventional raw materials such as cotton, polyester, nylon, Tencel, Bamboo textile, Modal, etc., a series of market leading raw materials such as cashmere, wool, linen, silk, aramid, acrylic, instrument fiber, copper ion, etc. are gradually infiltrated in the selection of raw materials.

 • Product development

  Guided by activating the market and meeting customer needs in product research and development, with over 60 years of professional textile technology and experience from Changshan Textile, we have successfully developed various functional textile products. The selected fabrics have won the honor of "Chinese Popular Fabrics" for many times. Multiple functional fabrics serve the police, military, and specialty industries in major EU countries. There are more than 450000 spindles of internationally advanced and domestically leading yarns such as compact spinning, Siro spinning, vortex spinning, and ring spinning, over 1000 imported air jet looms, and over 40 large jacquard looms. There are academician workstations, national enterprise technology centers, and nationally recognized laboratories.

 • Certification certificate

  In order to improve the service level and product quality, we have successively passed the ISO9001 quality management system, ISO14001 environmental management system, and ISO45001 occupational health and safety management system. We actively choose green enterprises in Marketing channel and green partners in the supply chain. The products have passed the tests of ITS and SGS international institutions, and obtained the OKTEX100 Level I certification of Swiss Confidence Textiles, GOTS, OCS, and recyclable GRS certificates of Organic cotton from the Netherlands CU, and participated in the export of BCI cotton into clothing, and the sustainable compliance member of American cotton. Relying on the "international pass", the company's products are smoothly exported to more countries and regions, thus striving for survival and development in the increasingly prominent era of environmental protection.

 • Service idea

  The company has established an organizational system and marketing mechanism that is market-oriented, customer-centric, efficiency oriented, and employee oriented.

news and information