Chất lượng - Trung thực - Innovation- Nghiên cứu và Phát triển

    ShiJiaZhuang Changshan Evergreen I & E Co., Ltd

    Về chúng tôi

    ShiJiaZhuang Changshan BeiMing Technology Co, Ltd được cơ cấu lại và thành lập vào tháng 12 năm 1998 trên cơ sở của cựu Shijiazhuang mianyi-miansi với một lịch sử hơn 60 năm, được niêm yết trên thị trường chứng khoán Thâm Quyến vào tháng năm 2000. Sau khi mua lại của Thạch Gia Trang lăm bông, zhao quay, hai máy quay và phần mềm beiming và doanh nghiệp khác.

    Sản phẩm của chúng tôi