ગુણવત્તા - ઈમાનદારી - Innovation- સંશોધન અને વિકાસ

  શાઇજાઇજ઼્વૅંગ Changshan એવરગ્રીન હું & E કું, લિમિટેડ

  About uS

  Check More

  શાઇજાઇજ઼્વૅંગ Changshan BeiMing ટેકનોલોજી કું, લિમિટેડ જે પુનર્ગઠન કરવામાં આવ્યું છે અને વધુ કરતાં 60 વર્ષ ઇતિહાસ સાથે ભૂતપૂર્વ શાઇજાઇજ઼્વૅંગ mianyi-miansi આધારે ડિસેમ્બર 1998 માં સ્થાપના, જુલાઈ 2000 માં શેનઝેન સ્ટોક એક્સચેન્જમાં સૂચિબદ્ધ હતો શાઇજાઇજ઼્વૅંગ સંપાદન કર્યા પછી પાંચ કપાસ, ઝાઓ કાંતણ, બે કાંતણ મશીનો અને beiming સોફ્ટવેર અને અન્ય સાહસો.

  • gots-logo_web_20182
  • 3
  • 4
  • gots-logo_web_2018
  • 5
  • logo

  અમારા ઉત્પાદનો