தரம் - நேர்மை - Innovation- ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி

    ஷிஜியாழிுாங்க் Changshan பசுமையான நான் & இ கோ, லிமிடெட்

    எங்களை பற்றி

    ஷிஜியாழிுாங்க் Changshan BeiMing டெக்னாலஜி கோ, லிமிடெட் சீரமைத்தது மற்றும் 60 க்கும் மேற்பட்ட ஆண்டுகள் வரலாறு கொண்ட முன்னாள் ஷிஜியாழிுாங்க் mianyi-miansi அடிப்படையில் 1998 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் நிறுவப்பட்டது இது, ஜூலை 2000. ஷென்ஜென் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட ஷிஜியாழிுாங்க் வாங்கிய பின்னர் இருந்தது ஐந்து பருத்தி, ஜாவோ நூற்பு, இரண்டு நூற்பு இயந்திரங்கள் மற்றும் beiming மென்பொருள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள்.

    எங்கள் தயாரிப்புகள்